• Çarşamba Radyo Televizyon A.Ş.

  • Her Gün Yeni Yerel Haber

Facebook Twitter rss

HABER

Cemil Biçer kullanıcısının resmi
Cemil Biçer

Sevgili Günlük

       Sevgili Günlük

 

Bizim köyün Çerkesleri çok bilmişlikleri ile marufturlar,gerçi bu "çok bilmişlik" sadece bizim köyün Çerkes'lerine ait bir özellik değildir . Çerkes'ler genetik olarak "çok bilmişlerdir".

 

Kendimi unutturmamak için ara sıra köy kahvesine gider köyüm halkı ile yarenlik ederim.

 

Hesapta, ben kendi halimce yazıp çiziyorum ya..köylülerim işin farkındalar.

 

"Günaydın" dostlarım diyerek girdim kahveye, "çok bilmişin" önde gideni faizci hacı Osman kıçını tahta sandalyesinden öylesine bir kaldırır gibi yapıp

**

 

"Esselâmü aleyküm ve rahmetüllahi ve berakâtühü ve mağfiratühü"

**

 

.

diye yanıtladı selamımı.

 

Sabah sabah bu selam sözü şiirsel bir tat bıraktı yüreğimde, hacı Osman'ın masasına konuk oldum.

 

Hacı Osman, masasına konuk olmamdan ziyadesi ile memnun oldu, zira herkesin masasına oturmuşluğum vardır ama hacı Osman ile yan yana bile yürümem,herkes bilir bunu.

 

Hacı Osman garsona "çay götü hocaya, yeni demlikten ossunn" diye seslendi yüksek volümden.

 

Kör şeytan böylesi durumlarda hep gıdıklar beni, "sadece bana söylersen içmem Osman ağa, ağalık yapacaksan herkese ısmarla çayı" dedim, ıkına sıkına "herkeşin çeyını dazele" diye fısıldadı Osman ağa bu fısıltıyı sadece ben garson ve Osman ağa duydu.

 

Hava çok soğuk ve kar yağıyordu, işi güçü olmadığı için tüm köy kahvedeydi, Osman ağa benim "Günaydın" selamıma cevap verdiğine bin pişman olmuştu şimdi nereden baksan bu çay paraları bir fakir yevmiyesi tutacaktı, şeytan beni bir çay ile de bırakmazdı çayları tazelettirdim" Osman ağa perzi gibi kızardı.

 

Hırsından kendini paralayacak bir hale dönen Osman ağa "Hoca sen akıllı adamsın ,memleketin gidişatını nasıl görüyorsun"dedi.aklı sıra benim muhalif damarıma basıp hükümete sövdürecek..yer miyim ben böyle çarıklı erkan-ı harb numaralarını.

 

sesi kuyruğunu kapıya kıstırmış kedi yavrusu gibiydi.

 

Bardakta kalan çayımı abartılı bir höpürdetme ile içtim ve memleketin genel görüşünü aşağıda ki şiirle anlatmaya çalıştım.

 

Övünmek gibi olmasın ama güzel şiir okurum,dost meclislerinde ısrarla şiir okuturlar bana dostlarım.

 

Tümkahve ahalisi pür dikkat huşu içinde dinliyordu beni

 

*****

**********

 

Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz

Biz neşâtın da gâmın da rûzigârın görmüşüz

 

Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde

Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz

 

Top-ı âh-ı inkisâra pây-dâr olmaz yine

Kişver-i câhın nice sengîn hisârın görmüşüz

 

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest

Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz

 

Bir hadeng-i can-güdâz-ı âhdır sermâyesi

Biz bu meydânın nice çâbük-süvârın görmüşüz

 

Bir gün eyler dest-beste pây-gâhı cây-gâh

Bî-aded mağrûrun sadr-ı i’tibârın görmüşüz

 

Kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd

Biz bu bezmin Nâbiyâ çok bâde-hârın görmüşüz.

 

-urfalı Nabi-

*****

*******

 

"Haydi bana eyvallah deyip kalktım yürüdüm....

 

hacı Osman ağanın arkamdan ne dediğini merak ediyorsunuz siz de benim gibi biliyorum ,öğrenince bunu size söyleyeceğim söz..!

 

Dün cuma namazına gitmiştim, cami şadırvanında abdest aldım ezan vaktini bekliyorken köyümün ehl-i müslim ahalisi ile yarenlik ederken,söz döndü dolaştı kahvedeki olaya dayandı.

 

Hacı Osman ben kahveden çıktıktan sonra arkamdan şaşkınlıkla ve hayranlıkla bakan köy ahalisine birer çay daha ısmarlamış ve okuduğum şiirin "şair Veysel öksüz" tarafından yazılmış "Tahmis"ini sıtma görmemiş sesi ile okuyarak bana cevabını vermiş....

****

****************

 

"Binde birdir tâ gönülden yâr için zâr eyleyen

Kendisin inkâr eder hep aşkı inkâr eyleyen

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen

Meyle hâfız, neyle Mevlânâ’yı tezkâr eyleyen

Pür-terennüm kişver-i rûm ü acemler görmüşüz

 

Gül niyaz eylerse âşık andelîb olmaz mı lâl

Keşf-i esrâr eylemek ey dil mehabbetsiz muhâl

Aşkı anlatmazsa öksüz, bunca tahmîs kîl ü kâl

Zikre lâyık bahsi ancak zevkıdır ömrün kemâl

Gerçi tâli’den nihâyetsiz sitemler görmüşüz."

 

-veysel Öksüz-

 

*************

 

***********

 

Helal olsun..!

 

hacı Osman'ı küçümsememek lazım...en azından bunu öğrenmiş oldum.

Tüm yazılar